Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 71% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Giao dịch với đòn bẩy linh hoạt và tối đa hóa tiềm năng của bạn.

Khách Hàng Chuyên Nghiệp Là Gì?
Khách hàng chuyên nghiệp là người có kinh nghiệm và hiểu biết đầy đủ về các rủi ro liên quan đến giao dịch. Do kinh nghiệm dày dặn này, khách hàng chuyên nghiệp có thể truy cập các điều kiện giao dịch thuận lợi hơn, bao gồm đòn bẩy cao và tỷ lệ ký quỹ thấp.

Vì họ được coi là đủ kinh nghiệm để đưa ra quyết định đầu tư, họ từ bỏ sự bảo vệ thêm dành cho khách hàng cá nhân.


Khách Hàng Chuyên Nghiệp Là Gì?
Tại Sao Nên Trở Thành
Khách Hàng Chuyên Nghiệp Với Tickmill?
Vốn Được Tách Biệt

Vốn Được Tách Biệt

Vốn của khách hàng được giữ trong các tài khoản tách biệt hoàn toàn với các ngân hàng hàng đầu.
Đòn Bẩy Linh Hoạt

Đòn Bẩy Linh Hoạt

Sử dụng đòn bẩy linh hoạt của chúng tôi cho phép bạn giao dịch lên mức tối đa 1:500 cho các công cụ FX và CFD.
Quyền Phân Loại Khách Hàng

Quyền Phân Loại Khách Hàng

Các nhà giao dịch đủ điều kiện được bảo vệ bởi Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính tối đa £85.000 bảng cho mỗi khách hàng.
Dịch Vụ Thanh Tra Tài Chính

Dịch Vụ Thanh Tra Tài Chính

Các khách hàng chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện có quyền truy cập Dịch Vụ Thanh Tra Tài Chính.
Bảo Vệ Số Dư âm*

Bảo Vệ Số Dư Âm*

Đảm bảo rằng bạn không bao giờ mất nhiều hơn tổng số tiền đầu tư của bạn.
Kỹ Quý Thấp

Kỹ Quý Thấp

Tỉ lệ ký quý thấp dành cho khách hàng Chuyên Nghiệp.
* Vui lòng lưu ý quan trọng là Tickmill cung cấp Bảo Vệ Số Dư Âm cho các khách hàng chuyên nghiệp, đây không phải là yêu cầu tiêu chuẩn trong nghành. Vì vậy chúng tôi cũng có quyền rút đặc quyền này.

Làm Sao Để Tôi Trở Thành
Khách Hàng Chuyên Nghiệp?
Để đủ điều kiện là Khách Hàng Chuyên Nghiệp, bạn phải đáp ứng ít nhất hai trong ba tiêu chí dưới đây:
 • 1 |
  Bạn đã thực hiện các giao dịch, với khối lượng giao dịch lớn, trên thị trường có liên quan với tần suất trung bình là 10 giao dịch mỗi quý trong bốn quý trước (với Tickmill và các nhà cung cấp khác).
 • 2 |
  Quy mô danh mục công cụ tài chính của bạn, bao gồm tiền nạp và công cụ tài chính, vượt quá 500.000 €.
 • 3 |
  Bạn làm việc hoặc đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất một năm ở vị trí chuyên nghiệp, đòi hỏi kiến thức về các sản phẩm có đòn bẩy như CFDs.
Khách hàng được yêu cầu cung cấp tài liệu hỗ trợ làm bằng chứng để đảm bảo các yêu cầu trên được đáp ứng như là một phần của quy trình phân loại lại khách hàng. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho Tickmill về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến phân loại hiện tại của bạn.

Vui lòng truy cập trang FAQ để tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về Khách Hàng Chuyên Nghiệp.
Nhận Phân Loại
là một Khách Hàng Chuyên Nghiệp Tự Chọn với Tickmill
 • 1 |
  Đăng Nhập Vào Khu Vực Khách Hàng Tickmill
 • 2 |
  Chọn phần hồ sơ người dùng của bạn trong Khu Vực Khách Hàng và sau đó chọn Phân Loại Khách Hàng.
 • 3 |
  Hoàn tất Mẫu Đăng Ký
Đăng ký trở thành Khách Hàng Chuyên Nghiệp
* Chỉ áp dụng cho khách hàng CFD
Nhận Phân Loại Là Một Khách Hàng Chuyên Nghiệp Tự Chọn Với Tickmill