Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 71% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

Tổng Quan Tài Khoản

Khám phá các tài khoản giao dịch của chúng tôi mỗi loại sẽ phù hợp với nhu cầu của các nhà giao dịch khác nhau.

Các Loại Tài Khoản Giao Dịch

Dù mức độ kinh nghiệm giao dịch hay phong cách giao dịch của bạn là gì, chúng tôi luôn hỗ trợ bạn!
Chọn loại tài khoản giao dịch ưa thích của bạn để bắt đầu.

TÀI KHOẢN FOREX & CFD

Nạp Tối Thiểu
Số Dư Tối Thiểu
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
Spread Từ
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Cá Nhân
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Chuyên Nghiệp
Lot Tối Thiểu
Phí Giao Dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
TÀI KHOẢN PRO
Nạp Tối Thiểu
100
Số Dư Tối Thiểu
-
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
USD, EUR, GBP, PLN
Spread Từ
0.0 pip
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Cá Nhân
1:30
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Chuyên Nghiệp
1:500
Lot Tối Thiểu
0.01
Phí Giao Dịch
2 đơn vị cho mỗi bên của 100,000 đơn vị giao dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
Tạo Tài Khoản
TÀI KHOẢN CLASSIC
Nạp Tối Thiểu
100
Số Dư Tối Thiểu
-
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
USD, EUR, GBP, PLN
Spread Từ
1.6 pip
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Cá Nhân
1:30
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Chuyên Nghiệp
1:500
Lot Tối Thiểu
0.01
Phí Giao Dịch
Không Phí Giao Dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
Tạo Tài Khoản
TÀI KHOẢN VIP
Nạp Tối Thiểu
-
Số Dư Tối Thiểu
50,000
Loại Tiền Cơ Sở Có Sẵn
USD, EUR, GBP, PLN
Spread Từ
0.0 pip
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Cá Nhân
1:30
Đòn Bẩy Tối Đa Cho Khách Hàng Chuyên Nghiệp
1:500
Lot Tối Thiểu
0.01
Phí Giao Dịch
1 đơn vị cho mỗi bên của 100,000 đơn vị giao dịch
Cho Phép Tất Cả Các Chiến Lược Giao Dịch
Lựa Chọn Tài Khoản Hồi Giáo Miễn Phí Swap
Tạo Tài Khoản