Cơ Quan Thực Thi Tài Chính FCA (FCA)

Tickmill UK Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Vương quốc Anh (số tham chiếu 717270). FCA là một cơ quan công lập độc lập có quyền hạn theo luật định bởi Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000, quy định hành vi của cả các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn tại Vương quốc Anh. Sứ mệnh của cơ quan quản lý là làm cho thị trường tài chính hoạt động tốt với mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường tính toàn vẹn của thị trường và thúc đẩy cạnh tranh.

Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch Cyprus (CySEC)

Tickmill Europe Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy Ban Chứng khoán và Giao Dịch Cyprus với tư cách là một công ty TNHH CIF (giấy phép số 278/15). CySEC là cơ quan quản lý tài chính của Cộng hoà Cyprus, được thành lập theo điều 5 của Luật Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. Mục đích của CySEC là bảo vệ nhà đầu tư và tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển tối ưu thông qua việc thực hiện giám sát hiệu quả.

Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles (FSA)

Tickmill Ltd được quản lý như là một công ty môi giới chứng khoán bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Seychelles (số giấy phép SD 008). FSA được thành lập theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính năm 2013. Trách nhiệm chính của cơ quan quản lý bao gồm cấp phép, giám sát và phát triển các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles thông qua một chế độ quản lý vững chắc.

Information Commissioner’s Office (ICO)

Quy định GDPR ảnh hưởng đến mọi công ty trên toàn thế giới có kinh doanh tại EU hoặc có khách hàng ở EU. GDPR hoặc Quy định bảo vệ dữ liệu chung bảo vệ tất cả các chủ thể dữ liệu của Liên minh châu Âu bất kể vị trí của hoặc dữ liệu của họ. Văn phòng Ủy ban Thông tin (ICO) – Số đăng ký Reg ZA179751 Information Commissioner Officer

Giấy Phép

 

Chỉ Thị Và Tư Cách Thành Viên

MiFID II

The European Union’s Markets in Financial Instruments (MiFID II) directive 2014/65/EU provides a harmonised regulatory regime for the provision of investment services within the European Economic Area. The key objectives of the directive are to maximise efficiency, increase financial transparency, encourage competition and offer greater consumer protection. MiFID II allows investment firms to provide investment and ancillary services within the territory of another member state and/or a third country, provided that such services are covered by the investment firm’s authorisation.

 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Tickmill UK Ltd is a member of the Financial Services Compensation Scheme. The FSCS is an independent compensation fund of last resort for customers of authorised UK financial services firms, set up under the Financial Services and Markets Act 2000. The FSCS’s objective is to pay compensation if a firm is unable or likely to be unable to pay claims against it in the event the firm has stopped trading or has declared to be in default.

 

Investor Compensation Fund (ICF)

Tickmill Europe Ltd is a member of the Investor Compensation Fund. The ICF has been set up according to Article 59(1) and (2) of Law 144(Ι)/2007 as an investor compensation fund for CIF clients and its functions are regulated by the directive 144-2007-15 of CySEC. The fund’s objective is to secure the claims of covered clients against the ICF members through the payment of compensation for any claims arising from the failure of a member of the fund to meet its obligations.