Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 71% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

FAQ

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến giao dịch với Tickmill.

Các biện pháp can thiệp sản phẩm

Bạn có thể sử dụng bảng sao kê ngân hàng, chứng chỉ cổ phiếu và SIPS (miễn là nó không phải là lương hưu của công ty). Danh sách này không đầy đủ.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận lương hưu của công ty, hàng hóa vật chất và tài sản cố định (bao gồm cả tài sản và phương tiện).


 • Việc bảo vệ số dư âm giới hạn những tổn thất tối đa mà một nhà đầu tư bán lẻ có thể có. Nó được thiết kế như là một backstop cho các trường hợp khi margin close-out không hoạt động hiệu quả như là kết quả của một vùng giá đột ngột.
 • Bằng cách giới thiệu bảo vệ số dư âm trên mỗi tài khoản, nhà đầu tư không bao giờ có thể mất nhiều hơn tổng số tiền đầu tư cho giao dịch CFD. Có thể không có tổn thất hoặc nghĩa vụ còn lại để cung cấp thêm tiền ngoài những khoản tiền đó trong tài khoản giao dịch CFD của nhà đầu tư.

 • Quy tắc cận biên ký quỹ chuẩn hóa tỷ lệ ký quỹ mà tại đó các nhà cung cấp CFD được yêu cầu phải đóng một CFD hoặc nhiều vị trí CFD.
 • Biên độ ký quỹ đã được đặt ở mức 50% để đảm bảo biên độ của nhà đầu tư không bị hết quỹ gần bằng không.
 • Cụ thể, nếu tổng số tiền ký quỹ trong tài khoản giảm hơn 50% số tiền ký quỹ ban đầu cần thiết đối với vị trí CFD mở, nhà cung cấp phải đóng một hoặc nhiều vị trí CFD.
 • Quy tắc đóng lề không quy định các vị trí nào phải được đóng hoặc theo thứ tự nào.

Là một khách hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ không có các bảo vệ sau đây dành cho Khách hàng cá nhân theo quy định của FCA Vương quốc Anh:

 • FOS - Các khách hàng chuyên nghiệp đáp ứng ‘tiêu chí đủ điều kiện’ có quyền truy cập Dịch vụ Thanh tra Tài chính (FOS).
 • Không có hạn chế đòn bẩy - Việc sử dụng đòn bẩy cao hơn có thể khuếch đại các khoản lỗ của bạn.

Chúng được liệt kê trong tài liệu Cơ chế bảo vệ lỗ mà bạn cần đọc và chấp nhận trước khi việc phân loại lại của bạn được xác nhận. https://secure.tickmill.co.uk/


Khách hàng bán lẻ của chúng tôi sẽ được hưởng chế độ bảo vệ tối đa theo quy định của FCA UK. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, thì bạn sẽ tiếp tục được phân loại là Khách hàng bán lẻ. Vui lòng lưu ý rằng bạn KHÔNG nên cung cấp thông tin sai lệch để đủ điều kiện làm Khách hàng Chuyên nghiệp.


Ở giai đoạn này, Tickmill UK Ltd không yêu cầu bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng trước đây đã gửi thông tin cho chúng tôi, điều này có nghĩa là họ không có khả năng đáp ứng các tiêu chí khách hàng chuyên nghiệp tự chọn, thì Tickmill có quyền yêu cầu bằng chứng. Nếu chúng ta cần bằng chứng trong tương lai, nó sẽ bao gồm:

 • Bằng chứng về hoạt động giao dịch cho thấy khoảng 40 giao dịch có quy mô đáng kể trong năm qua.
 • Bất kỳ tài liệu nào cho thấy rằng khách hàng đã làm việc trong ngành trong lĩnh vực tài chính có liên quan trong hơn một năm ở một vị trí chuyên nghiệp đòi hỏi kiến thức về các giao dịch hoặc dịch vụ được dự kiến.
 • Báo cáo ngân hàng, chứng chỉ cổ phiếu, tài khoản môi giới, vv là bằng chứng đầu tư 500.000 EUR trở lên.

Khách hàng chuyên nghiệp có thể là 'mỗi người' hoặc 'tự chọn':

 • Khách hàng chuyên nghiệp Per Se:
  • Một khách hàng được yêu cầu được ủy quyền hoặc điều hành để hoạt động trên thị trường tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổ chức tín dụng, công ty đầu tư và công ty bảo hiểm.
 • Một sự cam kết lớn gồm hai yêu cầu về kích thước sau đây trên cơ sở công ty:
  • Tổng số dư từ 20.000.000 Euro trở lên;
  • Doanh thu thuần từ 40.000.000 EUR trở lên;
  • Vốn tự có từ 2.000.000 EUR trở lên;
 • Chính phủ cấp quốc gia hoặc khu vực, bao gồm cả cơ quan công quyền quản lý nợ công, ngân hàng trung ương, các tổ chức quốc tế hoặc siêu quốc gia.
 • Một nhà đầu tư tổ chức có hoạt động chính là đầu tư vào các công cụ tài chính.
 • Một cam kết lớn, bao gồm quan hệ đối tác, một công ty cơ thể hoặc một hiệp hội chưa hợp nhất, đáp ứng các tiêu chí liên quan.
 • Khách hàng chuyên nghiệp tự chọn: Khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu do FCA UK đặt ra.
  • Khách hàng phải vượt qua “Thử nghiệm định tính”, nơi chúng tôi phải đánh giá kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn của họ liên quan đến bản chất của các giao dịch hoặc dịch vụ được dự kiến, để đảm bảo rằng họ có khả năng đưa ra quyết định đầu tư của mình
 • Khách hàng cũng phải hoàn thành “Thử nghiệm định lượng” và đáp ứng 2 tiêu chí sau, nếu có:
  • Khách hàng đã thực hiện các giao dịch với quy mô lớn và trung bình trên 10 giao dịch mỗi quý trên thị trường liên quan trong 4 quý trước đó;
  • Khách hàng có danh mục đầu tư và đầu tư tiền mặt trị giá hơn 500.000 EUR;
  • Khách hàng được tuyển dụng hoặc đã làm việc trong lĩnh vực tài chính trong hơn một năm ở một vị trí chuyên nghiệp đòi hỏi kiến thức về các giao dịch hoặc dịch vụ được dự kiến.

Sẻ không chắc chắn về vị trí mà Vương quốc Anh sẽ thực hiện sau Brexit, nhưng có một khả năng mạnh mẽ rằng sẽ không có nhiều thay đổi.


Vào ngày 29 tháng 3 năm 2017, Vương quốc Anh đã thông báo cho Hội đồng châu Âu về ý định rút khỏi Liên minh châu Âu theo Điều 50 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu. Tùy thuộc vào bất kỳ phần mở rộng của thời gian rút tiền, việc rút tiền sẽ diễn ra vào ngày có hiệu lực của một thỏa thuận rút tiền, hoặc thất bại, hai năm sau khi thông báo vào ngày 30 tháng 3 năm 2019. Cho đến lúc đó, Vương quốc Anh là một quốc gia thành viên của Liên minh châu âu. Do đó, các nhà cung cấp CFD của Vương quốc Anh sẽ được yêu cầu tuân thủ các biện pháp can thiệp sản phẩm của ESMA.


Giới hạn đòn bẩy áp dụng cho CFDs đặt đòn bẩy tối đa mà các nhà cung cấp có thể cung cấp cho bạn khi mở một vị thế CFD.

Để tuân thủ các quy định của ESMA, Tickmill sẽ được yêu cầu giảm đòn bẩy trên nhiều sản phẩm của mình từ 1: 500 đến 1:30 đối với các Khách hàng bán lẻ. Vì vậy, trong khi yêu cầu về một vị trí 150.000 EUR hiện sẽ yêu cầu một khoản tiền gửi chỉ 300 EUR, điều này sẽ tăng lên 5.000 EUR cho Khách hàng bán lẻ.

Với giới hạn đòn bẩy thấp hơn, nhà đầu tư được bảo vệ khỏi những rủi ro nhất định.


Theo quy định của FCA (Cơ Quan Thực Thi Tài Chính), khách hàng được phân loại là Khách Hàng Chuyên Nghiệp Tự Chọn được yêu cầu phải đáp ứng 2/3 tiêu chí:

 • Khối lượng Danh Mục Đầu Tư bằng hoặc lớn hơn €500,000.00;
 • Kinh nghiệm giao dịch đáng kể;
 • Và kinh nghiệm chuyên môn trong ngành dịch vụ tài chính với các sản phẩm có đòn bẩy, từ một năm trở lên.

ESMA đã đồng ý về các biện pháp liên quan đến giao dịch CFDs. Các biện pháp hạn chế việc tiếp thị, phân phối hoặc bán CFD cho các nhà đầu tư cá nhân, bằng cách cung cấp các biện pháp bảo vệ sau đây:

 • Đòn bẩy được giới hạn cho cách lệnh mở trong mức 1: 30 và 1:20, thay đổi theo biến động của tài sản cơ bản:
  • 1: 30 cho các cặp tiền tệ chính;
  • 1: 20 đối với các cặp tiền phụ, vàng và các chỉ số chứng khoán lớn;
  • 1: 10 đối với các hàng hóa không phải là vàng, các chị số chứng khoán nhỏ
  • 1: 5 cho các cổ phần riêng lẻ và bất kỳ tài sản cơ sở nào không được đề cập khác;
  • 1: 2 cho tiền điện tử;
 • Một quy tắc thoát lệnh trên cơ sở cho mỗi tài khoản;
 • Bảo vệ số dư âm trên cơ sở mỗi tài khoản;
 • Cấm các chương trình khuyến khích kích thích giao dịch
 • Tiêu chuẩn Cảnh báo rủi ro.

ESMA là một Cơ quan độc lập của EU góp phần bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu bằng cách tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường tài chính ổn định và trật tự.