Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 71% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

FAQ

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến giao dịch với Tickmill.

Nạp và rút tiền

Vâng, bạn có thể. Tuy nhiên, tại thời điểm chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang Ví, mức ký quỹ tự do (free margin) của bạn phải cao hơn số tiền được được yêu cầu. Tỷ lệ ký quỹ tự do (free margin) được tính bằng vốn (equity) trừ đi tỷ lệ ký quỹ cần thiết (được yêu cầu để giữ lệnh mở).

Nếu bạn không có đủ tỷ lệ ký quỹ tự do này trên tài khoản, việc chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang Ví sẽ không thể thực hiện, cho đến khi khi bạn nhập đúng số tiền chuyển và / hoặc đóng các lệnh đang mở trên tài khoản của mình.

Rút tiền từ Ví Tickmill có thể được yêu cầu bất kỳ lúc nào.


Chính sách của Tickmill là chỉ xử lý các yêu cầu rút tiền thông qua cùng phương pháp thanh toán mà bạn đã dùng để nạp tiền. Ví dụ, bạn nạp tiền bằng thẻ credit card, thì thẻ sẽ được ghi với số tiền tương ứng số tiền nạp. Thông qua yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể gửi các khoản lợi nhuận qua các phương pháp khác được đăng ký dưới tên bạn.


Chúng tôi xử lý các yêu cầu rút tiền trong vòng 1 ngày làm việc. Thời gian cần thiết để tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn phụ thuộc vào chính sách từ ngân hàng của bạn. Việc rút tiền của ngân hàng có thể mất từ 3-7 ngày làm việc để tiền được chuyển về tài khoản của khách hàng. Rút bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ có thể mất đến 8 ngày làm việc để tiền được chuyển vào tài khoản của khách hàng.


Khoản tiền gửi tối thiểu cho tất cả các loại tài khoản là 100 USD. Tuy nhiên, để nâng cấp lên được tài khoản VIP, bạn phải đạt được số dư tối thiểu là 50,000 USD.