Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 71% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

FAQ

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến giao dịch với Tickmill.

Điều khoản Giao dịch

Nếu bạn đang có vị thế và muốn tiếp tục nắm giữ nó, bạn có thể chuyển hợp đồng sang tháng đáo hạn tiếp theo. Bạn có thể thực hiện bằng cách mở chức năng spread trong nền tảng giao dịch và đặt lệnh bán đáo hạn. Sau đó, bạn mua lại hợp đồng đáo hạn ở kỳ tiếp theo (thường là tháng đáo hạn tiếp theo). Sau khi thực hiện xong, vị thế cũ của bạn sẽ được đóng, và bạn sẽ có hợp đồng đáo hạn ở tháng mới.


Kích thước lot thể hiện số lượng tiêu chuẩn của một công cụ tài chính do sàn giao dịch quy định. Khi giao dịch Hợp đồng Tương lai, kích thước lot đề cập đến tổng số hợp đồng có trong một hợp đồng. Hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn giao dịch luôn được tiêu chuẩn hóa, nên sẽ có 100 cổ phiếu hoặc 1.000 thùng Dầu trong một hợp đồng tương lai. Bạn sẽ tìm thấy những thông tin này tại trang Thông số kỹ thuật hợp đồng.


Cấp 1 cung cấp quyền truy cập vào giá đầu tiên trên Sổ lệnh (Giá mua và Giá bán tốt nhất). Cấp 2 hay "Dữ liệu Độ sâu Thị trường" cho phép bạn truy cập vào giá theo thời gian thực giống như Cấp 1, nhưng cùng với độ sâu thị trường theo thời gian thực của giá mua và giá bán tốt thứ 2, 3, 4, v.v. Bạn sẽ không thấy dữ liệu nào cho đến khi bạn lựa chọn Dữ liệu Thị trường trên nền tảng CQG của mình.


Có 2 cách đóng vị thế Hợp đồng Tương lai:

  1. Bù trừ vị thế là cách đơn giản và thông dụng nhất. Nếu bạn đã mua một lot, bạn chỉ cần bán một lot tương ứng. Như vậy, vị thế của bạn sẽ chuyển thành 0.
  2. Chuyển vị thế sang tháng hợp đồng tiếp theo nếu bạn không muốn từ bỏ vị thế khi hợp đồng hiện tại đáo hạn.

Trong những thời điểm thị trường có mức độ biến động cao, yêu cầu ký quỹ sẽ lớn hơn. Ngược lại, nếu thị trường có mức độ biến động thấp, yêu cầu ký quỹ sẽ thấp hơn. Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến Hợp đồng Tương lai là sự thay đổi cung/cầu (các yếu tố cơ bản), những thay đổi trong chính sách tài khóa (chi tiêu/thuế má), các sự kiện địa chính trị lớn và thảm họa thiên nhiên.


Tất cả sàn giao dịch hoặc trung tâm thanh toán bù trừ đều công bố thời gian đáo hạn cụ thể của hợp đồng tương lai, trong đó chỉ định chính xác ngày đáo hạn cho từng sản phẩm hợp đồng tương lai. Thông thường, ngày đáo hạn được thực hiện vào ngày Thứ sáu thứ ba trong tháng đáo hạn.


Sàn giao dịch hợp đồng tương lai là sàn giao dịch tài chính tập trung, nơi mọi người có thể giao dịch các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa. Họ có thể mua số lượng cụ thể của một loại hàng hóa hoặc công cụ tài chính ở một mức giá xác định, với việc giao hàng được đặt vào một thời điểm xác định trong tương lai.


Trung tâm thanh toán bù trừ là một tổ chức tài chính được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán giữa các sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch phái sinh. Trung tâm thanh toán bù trừ đứng giữa hai công ty thanh toán bù trừ. Mục đích là để giảm nguy cơ một công ty thành viên không tuân thủ các nghĩa vụ thanh toán thương mại của mình.


"Hợp đồng mở" là tổng số hợp đồng tương lai mà những người tham gia thị trường nắm giữ vào cuối ngày giao dịch. Hợp đồng mở được sử dụng như một chỉ báo để xác định tâm lý thị trường và sức mạnh đằng sau xu hướng giá.


"Khối lượng giao dịch" là số lượng hợp đồng đã được mua và bán trong một thời gian nhất định. Khi một hợp đồng tương lai được giao dịch, dù mua hay bán, nó đều được tính vào khối lượng giao dịch của hợp đồng đó. Ví dụ: một người bán hợp đồng tương lai S&P500 thì hợp đồng đó được tính là 1 lot.


Nói một cách đơn giản, Ký quỹ Ban đầu là số tiền mà sàn giao dịch yêu cầu từ khách hàng trước khi một hợp đồng được mở. Nó có thể được coi là một khoản đặt cọc bảo đảm không được hoàn lại.

Ký quỹ Duy trì là số tiền mà sàn giao dịch mong muốn bạn không giảm xuống dưới mức đó để "duy trì" vị thế. Nếu không, bạn phải nạp thêm tiền để bảo vệ vị thế, hoặc nó sẽ bị đóng do thiếu tiền. Ký quỹ duy trì nhằm bảo vệ khách hàng, nhà môi giới và cuối cùng là sàn giao dịch - nơi đảm bảo việc thanh toán cho mọi giao dịch.


Bạn có thể xem tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch Hợp đồng Tương lai của Tickmill tại đây. Chúng tôi cũng hiểu rằng tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn là không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch. Vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] để thảo luận về một giải pháp được thiết kế riêng cho bạn.