Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 71% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

FAQ

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến giao dịch với Tickmill.

Sản phẩm

Ngay khi tài khoản được chấp thuận và bạn nạp tiền vào, bạn sẽ có cơ hội xem xét các nền tảng giao dịch cùng các mức phí liên quan. Khi bạn đã chọn được nền tảng cho mình, chúng tôi sẽ gửi tất cả thông tin liên quan để bạn bắt đầu giao dịch. Nếu bạn muốn xem lại các lựa chọn nền tảng giao dịch CQG, vui lòng nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng khách hàng của Tickmill không phải trả chi phí thực hiện là $0,25)


Hợp đồng Tương lai là hợp đồng tài chính bắt buộc người mua phải mua một tài sản hoặc người bán phải bán một tài sản. Hợp đồng này đi kèm với ngày và giá được thực hiện trong tương lai nhưng được xác định trước ở hiện tại.


ETD là từ viết tắt của "Exchange-Traded Derivative" - Chứng khoán phái sinh được giao dịch tại sàn.

Các hợp đồng ETD được giao dịch trên một Sàn giao dịch Đầu tư Được công nhận theo quy định pháp luật, như: CME, EUREX, v.v. Sản phẩm được niêm yết trên Sàn giao dịch Đầu tư Được công nhận là sản phẩm đã được tiêu chuẩn hóa và do đó sẽ có định lượng giao dịch nhất định. Ví dụ, WTI (West Texas Intermediate) luôn là 1.000 Thùng trên mỗi lot.

Các hợp đồng ETD cũng yêu cầu thanh toán một khoản ký quỹ ban đầu và một khoản ký quỹ duy trì. Mức ký quỹ duy trì có thể thay đổi hàng ngày, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.


Hợp đồng Tương lai thường được giao dịch trên các Sàn giao dịch Đầu tư Được công nhận trong khi CFD thường được giao dịch trên thị trường OTC. Sự khác biệt chính nằm ở tính thanh khoản và tài chính của cả hai công cụ.

CFD có rào cản gia nhập thấp hơn so với Hợp đồng Tương lai. Cả hai đều là các công cụ phái sinh và có cùng lợi ích đòn bẩy tương tự như các công cụ phái sinh khác.

Sở dĩ Tài chính phái sinh có tên như vậy là vì giá trị của nó dựa trên một loại tài sản cơ sở, vì vậy nó được phái sinh từ tài sản cơ sở đó. Hợp đồng tương lai thường đáo hạn theo hàng quý; do đó, vị thế cần phải được đóng hoặc chuyển sang tháng đáo hạn tiếp theo.


Bạn có thể tìm hiểu chi phí và tính năng của nền tảng CQG bằng cách nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng khách hàng của Tickmill không phải trả phí thực hiện $0,25 cho mỗi lot.


Khi giao dịch Hợp đồng tương lai với Tickmill, bạn có quyền truy cập vào 5 Sàn giao dịch Toàn cầu với các sản phẩm từ các nhóm tài sản gồm Nông nghiệp, Năng lượng, Forex, Chỉ số, Kim loại và Lãi suất. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cho từng loại công cụ bằng cách nhấp vào đây.