คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 73% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

บัญชีทดลอง FOREX & CFD

เข้าสู่โลกการเทรดอย่างปราศจากความเสี่ยง

[{"code":"firstname_latin","message":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19"},{"code":"lastname_latin","message":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19"},{"code":"email_rfc822","message":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07"},{"code":"phone_int5","message":"\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02 9 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 '+' \u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19"},{"code":"name_char1","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13"},{"code":"message_char6","message":"\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49 6 - 200 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23"},{"code":"choose_lap","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a"},{"code":"firstname_latinint","message":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19"},{"code":"lastname_latinint","message":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19"},{"code":"nick_latinmax15","message":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 15 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23"},{"code":"accept_terms","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02"},{"code":"email_in_use","message":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27"},{"code":"nick_in_use","message":"\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27"},{"code":"firstname_empty","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13"},{"code":"lastname_empty","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13"},{"code":"unknownError","message":"\u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07"},{"code":"technical","message":"\u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07"},{"code":"birthdate_char","message":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 18 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19"},{"code":"duplicate_data","message":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e44\u0e14\u0e49\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27"},{"code":"account_char1","message":"\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07"},{"code":"account_mismatch","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\u0e43\u0e08\u0e27\u0e48\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e15\u0e23\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13"},{"code":"deposit_numeric","message":"\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07"},{"code":"deposit_amount","message":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e04\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07 100 \u0e16\u0e36\u0e07 5000000"},{"code":"limit_reached","message":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e35\u0e14\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e04\u0e38\u0e13\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e33\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21"},{"code":"email_temp_provider","message":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e04\u0e23\u0e32\u0e27"},{"code":"email_tradingaccount_mismatch","message":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e40\u0e17\u0e23\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32"},{"code":"birthdate_year","message":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 18 \u0e1b\u0e35"},{"code":"country_char","message":"Email address entered is not eligible for this type of account"},{"code":"company","message":"This type of account is not allowed for the selected company"},{"code":"currency","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: CURR10"},{"code":"gender","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: GEND11"},{"code":"gender_inv","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: GEND12"},{"code":"language","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LANG13"},{"code":"assignee_inv","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ASGN14"},{"code":"sales_status","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: SALS15"},{"code":"company_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: COMP20"},{"code":"platform_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: PLAT30"},{"code":"tm_platform_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: PLAT31"},{"code":"account_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ACTY40"},{"code":"leverage_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LEV50"},{"code":"classification_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: CLSF60"},{"code":"account_group_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ACGR70"},{"code":"account_group_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ACGR71"},{"code":"lead_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK80"},{"code":"lead_already_connected","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK81"},{"code":"lead_source_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK82"},{"code":"lead_exists","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK83"},{"code":"lead_already_converted","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK84"},{"code":"already_started_verification","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK85"},{"code":"lead_already_verified","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK86"},{"code":"awaiting_verification","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK87"},{"code":"invalid_lead_type","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK88"},{"code":"platform_error","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: MTPL90"},{"code":"platform_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: MTPL91"},{"code":"database_error","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: DBSE92"}]

เริ่มต้นเทรดใน
ไม่กี่นาที

1
กรอกข้อมูล
1
กรอกข้อมูล
2
ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ฒ
2
ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ฒ
3
ต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์บัญชีทดลอง
3
ต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์บัญชีทดลอง
4
เข้าสู่บัญชีของคุณ
4
เข้าสู่บัญชีของคุณ
5
เทรดอย่างไม่มีความเสี่ยง
5
เทรดอย่างไม่มีความเสี่ยง
เริ่มต้นเทรดใน ไม่กี่นาที

เชี่ยวชาญการเทรด
ด้วยบัญชีทดลองที่ปราศจากความเสียง

คุณมีความสนใจในการเทรด CFDs ตราสารฟอเร็กซ์, พันธบัตร, สินค้าโภคภัณฑ์, และดัชนีหุ้น แต่ยังไม่มั่นใจในการเทรดด้วยเงินทุนของคุณหรือไม่? คุณสามารถใช้บัญชีทดลองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงบัญชีเทรดจริงของเรา ยกเว้นแค่เป็นเงินทุนเสมือน
เชี่ยวชาญการเทรด ด้วยบัญชีทดลองที่ปราศจากความเสียง}

ทำไมถึงต้องใช้บัญชีทดลอง ?

พบประสบการณ์กับสภาวะตลาดจริง

พบประสบการณ์กับสภาวะตลาดจริง

ฝึกฝนการเทรดในสภาวะจริง ทดสอบเครื่องมือและกลยุทธ์และการตัดสินใจของคุณให้เฉียบคม ด้วยสภาวะการเทรดที่ปราศจากความเสี่ยง
แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบ

แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบ

ค้นพบกับชุดเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ และคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม MT4 ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเทรดของคุณ.
80+ ตราสารสำหรับเทรดครอบคลุม 4 กลุ่มสินทรัพย์

80+ ตราสารสำหรับเทรดครอบคลุม 4 กลุ่มสินทรัพย์

เข้าถึงตราสารที่หลากหลายในตลาดทั้งฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และพันธบัตร และคริปโตเคอเรนซี่ ค้นพบกับสเปรดที่ต่ำที่สุดในตลาด
  1. โปรดทราบว่าหากไม่มีการเข้าสู่ระบบใน 7 วันบัญชีจะถูกปิด
  2. การเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องจะต้องใช้ Master password การใช้ investor password จะไม่สามารถทำการเทรดได้
  3. ลูกค้าที่ใช้งานบัญชีทดลองจะได้รับอีเมล์เตือน หากทำการส่งคำสั่งจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ เช่น มีการประมวลผล 40,000 รายการในหนึ่งวัน เพื่อปกป้องเซิร์ฟเวอร์ ทางแผนกที่เกี่ยวข้องอาจทำการแบนไอพีของลูกค้าไม่ให้เข้าใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
  4. บัญชีที่ทำผิดเงื่อนไขการใช้งานจะถูกแจ้งเตือนทางอีเมล์ก่อนปิด 3 วันทำการ หากต้องการเก็บข้อมูลในบัญชีดังกล่าวโปรดทำภายในเวลาที่กำหนด
แพลตฟอร์ม
MetaTrader 4 WebTrader
พันธมิตร
Tickmill Prime