คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

กุมภาพันธ์ 2022

Tickmill เป็นชื่อทางการค้าของ Tickmill UK Ltd (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”, “ตัวเราเอง” ตามที่เหมาะสม) และได้รับการอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย the Financial Conduct Authority (“FCA”) ประเทศอังกฤษ โดยมีหมายเลขอ้างอิงคือ 717270 สำนักงานใหญ่และสำนักงานที่จดทะเบียนของบริษัท คือ เลขที่ 3rd Floor, 27 - 32 Old Jewry, London, England, EC2R 8DQ (บริษัทจดทะเบียนเลขที่ 09592225)

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศต่างๆ ณ ที่นี้ (“เงื่อนไขการใช้งาน”)

เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ของ Tickmill ประกอบด้วยหน้าเว็บที่จัดการโดย Tickmill Ltd และบริษัทในเครือ (“Tickmill”) และถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในหน้าเว็บและในหน้าจอที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ และในข้อมูลและสิ่งต่างๆที่เกิดจากการจัดการของ Tickmill นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น Tickmill มีสิทธิ หรือ ลิขสิทธิ์ในการใช้ หรือ ลิขสิทธิ์ใดๆก็ตาม แต่เพียงผู้เดียว ในชื่อทางการค้า หรือ เครื่องหมายการค้า ที่อยู่ใน และ/หรือ ปรากฏภายในเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสิ่งประกอบต่างๆ

ข้อมูลและสิ่งประกอบต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Tickmill และ ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกำหนดเบื้องต้น และ คำอธิบาย ทั้งหมด ที่ปรากฏในนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

การจำกัดความรับผิด

Tickmill ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในความแม่นยำ เพียงพอ หรือ สมบูรณ์ ของข้อมูลและสิ่งประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ และ ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับผิดใดๆ สำหรับข้อผิดพลาด และ/หรือ การละเลย ในเรื่องนี้ Tickmill ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ทั้งโดยนัยยะ และ โดยกฏหมาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ได้ให้การรับประกันต่อการไม่ละเมิดสิทธิ ชื่อ การทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น หรือ การทำงานได้ตามที่โฆษณา สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลที่สาม รวมถึงไม่ได้ให้การรับประกันต่อปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลหรือสิ่งประกอบต่างๆ ณ ที่นี้ การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงที่ท่านต้องรับผิดชอบเอง เนื้อหา ความแม่นยำ ความคิดเห็น ที่แสดง หรือ การเชื่อมโยงอื่นใดก็ตามที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม การสำรวจ การตรวจสอบ การตรวจดู และ/หรือ ความรับผิดชอบของ Tickmill

Tickmill จะไม่รับผิดต่อ a) ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียกใช้ หรือใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งาน เว็บไซต์นี้ โดยบุคคลใดๆก็ตาม และไม่รับผิดชอบการไม่สามารถเปิดรายการซื้อขาย ความผิดพลาด การละเลย การทำรายการไม่สำเร็จ การทำผิด การดำเนินการล่าช้า หรือ การล่าช้าของการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของการสื่อสารทั้งที่เกิดจาการสายสัญญาฯหรือระบบการสื่อสาร หรือ ความล้มเหลวของระบบงาน แม้ว่า Tickmill หรือ ตัวแทนของ Tickmill จะแจ้งถึงความเป็นไปได้ของ ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวแล้วก็ตาม และ b) สำหรับความผิดพลาด หรือ ความไม่ถูกต้อง ในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล และ/หรือ คำสั่งซื้อขาย ในการเทรด FX หรือ CFDs ที่มีการกำหนดมาจิ้น หรือ คำแนะนำใดๆ จาก ลูกค้า / ผู้เข้าขมเว็บไซต์ การรบกวน การหลอกลวง การละเมิดการเข้าถึงรหัสลับ การบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือ การถ่ายทอดของข้อความ หรือระบบล้มเหลวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการละเมิดข้างต้นที่อาจจะกระทำโดย Tickmill หรือไม่ก็ตาม

Tickmill จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ของผู้ใช้งาน ที่อาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์/การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ทรัพยากรใดๆในอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลใดๆ หรือ นิติบุคคลในเขตอำนาจรัฐใดๆ หรือ ประเทศใดๆ ซึ่งต้องการเผยแพร่หรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโต้แย้งกับกฏหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น

คุกกี้

เมื่อท่านใช้ระบบของ Tickmill จะเป็นการอนุญาตให้ Tickmill สามารถใช้คุกกี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ Tickmill ได้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่านและไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะเกิดจากการใช้ซอร์ฟแวร์การเทรดและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของข้อมูลเหล่านี้ก็เพื่อให้บริการหรือนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือตรงความต้องการของท่านให้มากขึ้น รวมถึงการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบหรือการตั้งค่าที่ท่านต้องการ คุกกี้มักจะถูกใช้ในหลายๆเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต และท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดให้ใช้คุกกี้กับเว็บไซต์ใดได้บ้างผ่านทางการตั้งค่าและทางเลือกในเบราว์เซอร์ของท่าน คู่ค้าทางธุรกิจบางรายของ Tickmill (เช่น ผู้ลงโฆษณา) ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของ Tickmill ซึ่ง Tickmill ไม่สามารถเข้าถึง หรือ ควบคุมคุกกี้เหล่านั้นได้

คุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่านได้ ท่านอาจเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ ถ้าท่านเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องการความปลอดภัยของเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการปิดการใช้งานคุกกี้ สามารถดูได้จาก www.allaboutcookies.org

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น Tickmill ให้การเชื่อมโยงเพื่อความสะดวกของท่าน แต่ Tickmill ไม่ได้มีการตรวจสอบ ควบคุม หรือ ตรวจดู ความเป็นส่วนตัว หรือ การกระทำอื่นใดที่ดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น Tickmill จึงไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น หรือ ต่อข้อตกลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและบุคคลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่จัดเก็บโดย Tickmill ผ่านทางเว็บไซต์ จะถูกประมวลผลตามกฏหมายและข้อบังคับตามเขตอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกแก้ไขหรือแทนที่ได้ตลอดเวลา

ฉัน, ผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ ยอมรับข้อตกลง ดังนี้ว่า

Tickmill มีสิทธิในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการให้บริการ การโฆษณา และ การเสริมสร้างความสัมพันธ์

Tickmill เป็นชื่อทางการค้าของ Tickmill UK Limited (บริษัท ที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลขทะเบียน 09592225) สำนักงานใหญ่และจดทะเบียน: 3rd Floor, 27 - 32 Old Jewry, London, England, EC2R 8DQ นุญาตและกำกับดูแลโดย UK Financial Conduct Authority. FCA หมายเลขทะเบียน: 717270 Tickmill จะไม่สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับบุคคลที่สามเว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับ:(1) บริษัท/กลุ่มบริษัทที่ Tickmill เป็นคู่ค้าด้วย หรือ ได้รับการมอบหมายให้ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นตามกฎหมาย (2) การติดต่อหรือเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฏหมายหรือการสั่งการในชั้นศาล และ (3) เมื่อ ฉัน ที่เป็นลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นตามนโยบายความเป็นส่วนตัว อนุญาตให้ดำเนินการได้

นอกจากการระบุใดๆโดยตัวฉันเองแล้ว Tickmill จะมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ ด้วยการยกเว้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน เพื่อการโฆษณาทางออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าทางการเงิน และ/หรือ สินค้า/บริการ ที่นำเสนอโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ฉันรับรู้ว่า ฉันอาจจะถูกร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูล หรือ ปฏิเสธการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของฉันกฏหมายและข้อบังคับตามเขตอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสั่งการมาจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขหรือแทนที่ตลอดเวลา

ข้อความข้างต้นจะมีผลทั้งต่อลูกค้าปัจจุบันของ Tickmill และต่อใบสมัครในการใช้บริการใดๆก็ตาม ไม่ว่าใบสมัครนั้นจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทุกคนของ Tickmill

กฏหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับที่มีการบังคับใช้ทั้งหมด Tickmill สามารถบังคับใช้ตาม เงื่อนไขการใช้งาน ตามเขตอำนาจรัฐของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tickmill

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของ Tickmill และรวมถึง หน้าเว็บใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมโยงไปถึง ฉันตกลงที่จะยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น