คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

U

US Prime Rate

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสหรัฐจะให้กู้แก่ลูกค้าองค์กร *ความหมายเพิ่มเติม Prime Rate คือ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (ข้ามคืน) ระหว่างสถาบันการเงินในสหรัฐ กล่าวคือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารหนึ่งคิดกับอีกธนาคารหนึ่งในการกู้ยืมเงินระหว่างกันในระยะสั้น มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Fed Fund Rate

Uptick Rule

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเงื่อนไขว่า ระดับราคาที่ขายชอร์ตจะต้องสูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้า

Uptick

ราคาตลาดใหม่ที่แสดงขึ้นมาสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้

Unrealized Gain/Loss

กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง – Unrealized Gain/Loss ยอดกำไรหรือขาดทุนสำหรับสถานะที่ทำการเปิดอยู่ เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน ถ้ารายการซื้อขายนั้นปิดแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

Unemployment Rate

อัตราการว่างงาน Unemployment Rate อัตราส่วนเป็นเปอร์เซนต์ระหว่าง จำนวนประชากรที่กำลังว่างงานและกำลังหางาน เทียบกับแรงงานทั้งหมด