คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

T

Two-Way Price

การแสดงราคา ทั้งราคา bid และราคา offer สำหรับการทำธุรกรรมการเทรดอัตราแลกเปลี่ยน

Turnover

มูลค่าเงินทั้งหมดของธุรกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด / ปริมาณของธุรกรรม

Transaction Date

วันที่ทำรายการซื้อขาย

Transaction Cost

ต้นทุนในการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน

Trade Balance

ดุลการค้า (Trade Balance, Balance of Trade) คือการเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่าการนำเข้าสินค้า-บริการกับมูลค่าการส่งออกสินค้า-บริการของประเทศ ประเทศที่มีการเกินดุลทางการค้า (การส่งออกสูงกว่าการนำเข้า) เช่นญีปุ่น จะมีแนวโน้มที่จะเห็นสกุลเงินของพวกเขาแข็งค่าขึ้น ขณะที่ประเทศที่มีการขาดดุลการค้า (การนำเข้าที่สูงกว่าการส่งออก) เช่นสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

Tomorrow Next (Tom/Next)

การซื้อและขายสกุลเงินพร้อมกันสำหรับการส่งมอบในวันรุ่งขึ้น

Tick

การเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงในแต่ละครั้ง

Technical Analysis

ความพยายามในการคาดการณ์ราคาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เช่น แนวโน้มราคาย้อนหลังและค่าเฉลี่ย, ปริมาณการซื้อขาย, และจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะค้างอยู่เป็นต้น