คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

O

Order

การสั่งการซื้อขายตามที่ได้ตั้งราคาไว้

Overnight Position

การซื้อขายที่เปิดข้ามวัน

Over the Counter (OTC)

เป็นการอธิบายถึงรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นนอกตลาด

Open position

เป็นรายการซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด ยังไม่มีการคิด-บันทึก กำไรขาดทุนจนกว่าจะปิดรายการ หรือเปิดสถานะด้านตรงข้าม

Open order

ออเดอร์ที่ได้รับการประมวลผลเมื่อราคาได้มาถึงราคาที่มีการตั้งซื้อขายไว้ ซึ่งปกติจะเป็นรูปแบบ Good ’til Cancelled Orders. (ประเภทของออเดอร์ที่จะมีผลในตลาดจนกว่า่คุณจะสั่งยกเลิกด้วยตัวคุณเอง)

One Cancels the Other Order (OCO)

เป็นการประมวลผลของ 2 ออเดอร์ ถ้าออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งได้เปิดการซื้อขายแล้ว อีกออเดอร์หนึ่งจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

Offsetting transaction

การซื้อขายที่เปิดตรงกันข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงบางส่วนหรือทั้งหมด

Offer (ask)

ราคาที่ดีลเลอร์ต้องการขาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำศัพท์ Ask (offer)