คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

L

Lot

หน่วยของสัญญาที่ใช้ในการเทรด โดยมูลค่าของการเทรดจะใช้หน่วยที่สัมพันธ์กับขนาดของ Lots เสมอ

Long position

รายการซื้อ รายการนี้จะได้กำไรเมื่อราคาตลาดของสินค้าที่เราทำรายการมีราคาสูงขึ้น เมื่อสกุลเงินฐาน (base currency) ถูกซื้อ สถานะนี้จะถูกเรียกว่าสถานะ long

Liquidity

ความสามารถในการรับการซื้อขายปริมาณมากๆ โดยที่มีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด

Liquidation

การปิดสถานะเดิมผ่านการทำรายการหักล้าง (offsetting transaction)

Limit order

เป็นรายการซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำการซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในตลาดที่มีราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของ USD / YEN เท่ากับ 117.00 / 05 ดังนั้น limit order สำหรับการ buy USD จะถูกจำกัดที่ราคา 117 (เช่น 116.50)

LIBOR

ย่อมาจาก London Inter-Bank Offered Rate ซึ่งธนาคารต่างๆจะใช้เรท LIBOR เมื่อทำการยืมเงินจากธนาคารอื่น

Leverage

เรียกอีกอย่างว่า margin อัตราส่วนของจำนวนเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม เพื่อคำนวณจำนวนเงินประกันที่จำเป็น

Leading Indicators

ค่าสถิติที่ใช้คาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจล่วงหน้า