คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

I

ISM Non-Manufacturing

ดัชนีที่ประเมินสถานะของภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาโดยการสำรวจผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังในการผลิตในอนาคต, คำสั่งซื้อใหม่, จำนวนสินค้าคงคลัง, การจ้างงาน, และการส่งมอบ ค่ามากกว่า 50 บ่งบอกถึงการขยายตัวส่วนค่าต่ำกว่า 50 บ่งบอกว่ามีการหดตัว

ISM Manufacturing Index

ดัชนีที่ประเมินสถานะของภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาโดยการสำรวจผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังในการผลิตในอนาคต, คำสั่งซื้อใหม่, จำนวนสินค้าคงคลัง, การจ้างงาน, และการส่งมอบ ค่ามากกว่า 50 บ่งบอกถึงการขยายตัวส่วนค่าต่ำกว่า 50 บ่งบอกว่ามีการหดตัว

Introducing Broker

บุคคลหรือนิติบุคคลที่แนะนำลูกค้าให้มาเปิดบัญชีกับ Tickmill โดยได้รับผลตอบแทนคือค่าธรรมเนียม

Intervention

การดำเนินการโดยธนาคารกลางเพื่อควบคุมมูลค่าของสกุลเงินโดยการแทรกแซงตลาด การแทรกแซงร่วมกันหมายถึงการดำเนินการของธนาคารกลางหลายแห่งเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

Interbank Rates

อัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารขนาดใหญ่ใช้ทำธุรกรรมระหว่างกัน

Initial Margin

เงินประกันเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการเปิดการซื้อขาย

Inflation

สภาพเศรษฐกิจที่ราคาของสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง

Industrial Production

การวัดมูลค่ารวมของผลผลิตที่ผลิตโดยผู้ผลิต, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค ข้อมูลนี้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการขยายและหดตัวของวัฏจักรธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการจ้างงานและรายได้ส่วนบุคคล