คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

C

Current Account

ยอดรวมของยอดการค้า (การส่งออกหักการนำเข้าสินค้าและบริการ), รายได้สุทธิ (เช่นดอกเบี้ยและเงินปันผล) และการโอนเงินสุทธิ (เช่นความช่วยเหลือจากต่างประเทศ) ดุลการค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในบัญชีกระแสรายวัน

Currency Risk

ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเรทจากความผันผวนของค่าเงิน

Currency Pair

คู่สกุลเงินที่ประกอบไปด้วย 2 สกุลเงินโดยทำให้เกิดอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น EUR/USD

Currency

งินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางซึ่งใช้ในการซื้อขาย

Currency symbols

AUD – Australian Dollar ออสเตรเลีย ดอลลาร์ CAD – Canadian Dollar แคนาดา ดอลลาร์ EUR – Euro ยูโร JPY – Japanese Yen ญีปุ่น เยน GBP – British Pound สหราชอาณาจักร ปอนด์ CHF – Swiss Franc สวิส ฟรังก์

Cross Currency Pairs

คู่สกุลเงินที่ไม่มี US dollar เช่น EUR/JPY หรือ GBP/CHF

Country Risk

ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมข้ามประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเงื่อนไขทางการเมือง

Counterparty

หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายรายการทางการเงิน

Counter Currency

สกุลเงินที่เขียนเป็นลำดับที่สองในคู่สกุลเงิน

Contract

หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย

Confirmation

เอกสารที่ยืนยันเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อขาย

Collateral

หลักทรัพย์ประกัน

Clearing

กระบวนการในการดำเนินการซื้อขาย

Commission

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโบรกเกอร์

Closed Position

คือรายการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว ซึ่งในการปิดการซื้อขาย นักลงทุนก็จะต้องทำการซื้อหรือขายตรงข้ามกับรายการที่ได้ทำไว้แล้ว (‘square’)

Cleared Funds

เงินที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายได้

Chartist

เป็นนักลงทุนที่วิเคราะห์แนวโน้มราคาจากกราฟเป็นหลัก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านักลงทุนทางเทคนิค

Central Bank

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมนโยบายทางการเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของประเทศอเมริกาคือ Federal Reserve และธนาคารกลางของประเทศเยอรมันคือ Bundesbank

Cash Market

เป็นตลาดซื้อขาย future หรือ options

Carry Trade

หมายถึงการขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำขณะที่ซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การเลือกคู่สกุลเงินที่เกี่ยวกับ JPY อย่าง GBP / JPY และ NZD / JPY

Candlestick Chart

เป็นประเภทของกราฟที่แสดงราคาเปิด ปิด และสูงสุด ต่ำสุดของช่วงเวลานั้นๆ ถ้าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด ช่องสี่เหลี่ยมระหว่างราคาเปิดและราคาปิดจะมีการแรเงาไว้ ถ้าราคาปิดสูงกว่าก็จะไม่มีการแรเงา