คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

FAQ

ค้นพบคำตอบของคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับการเทรดกับ Tickmill.

มาตรการแทรกแซงผลิตภัณฑ์ product intervention measures

ใช่ professional clients ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จาก negative balance protection.

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Tickmill เสนอการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบให้กับ professional clients ซึ่งไม่ใช่ระดับปกติตามอุตสาหกรรม เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนสิทธิ์นี้


ไม่ ใบรับรองที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันให้บุคคลนั้นสามารถมีสถานะ Professional Client แต่อย่างไรก็ตามใบรับรองนั้นจะช่วยให้ได้รับการประเมินในเกณฑ์ดี


ลูกค้าสามารถเป็นลูกค้ารายย่อยหรือ Professional Client โดย Tickmill UK Ltd ไม่สามารถให้บริการแบบลูกค้ารายย่อยและ professional client ได้ในเวลาเดียวกัน คุณจึงจำต้องเลือกว่าจะอยู่ในกลุ่ม Professional หรือลูกค้ารายย่อย


ระดับประสบการณ์ขั้นต่ำคือต้องเคยทำงานในอุตสาหกรรมในตำแหน่งที่ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีกับ CFDs และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างน้อยหนึ่งปี


หากคุณเลือกจะเป็น Professional Client เงินทุนของคุณยังคงได้รับการปกป้องต่อไปโดย Financial Services Compensation Scheme (FCA UK) ในวงเงินสูงสุดถึง 85,000 GBP ต่อลูกค้าหนึ่งคน(ไม่ใช่ต่อบัญชี) ภายใต้บริษัท Tickmill UK Ltd.คุณสามารถใช้ใบแจ้งยอดธนาคาร ใบรับรองหุ้น และ SIPS (หากไม่ใช่บำนาญของบริษัท) รายการนี้ไม่ใช่รายที่ถูกต้องครบถ้วน
เราจะไม่รับพิจารณาเงินบำนาญของบริษัท สินค้าทางกายภาพ และสินทรัพย์ถาวร (รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ และยานพาหนะ)


 • negative balance protection เป็นการจำกัดการสูญเสียสูงสุดที่นักลงทุนรายย่อยจะได้รับ มันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ backstop สำหรับกรณีที่การปิดตามมาร์จิ้นไม่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างฉับพลันโดยการใช้
 • negative balance protection ต่อบัญชี นักลงทุนจะไม่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้มากกว่ายอดรวมที่ลงทุนเพื่อซื้อขาย CFDs จะไม่มีการสูญเสียหรือข้อผูกพันในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ CFD ของผู้ลงทุน

 • กฎการปิดตามมาร์จิ้นแบบใหม่ หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้น ที่ผู้ให้บริการ CFD ถูกกำหนดให้ต้องปิด CFD หนึ่งรายการหรือมากกว่า
 • มาร์จิ้นที่ต้องปิดถูกกำหนดไว้ที่ 50% เพื่อให้แน่ใจว่ามาร์จิ้นของนักลงทุนจะไม่ลดจนเข้าใกล้ศูนย์
 • โดยเฉพาะ ถ้ามาร์จิ้นรวมในบัญชีลดลงมากกว่า 50% ของจำนวนเงินเริ่มต้น ที่ต้องการในการเปิดรายการซื้อขาย CFD ผู้ให้บริการต้องปิดรายการซื้อขาย CFD อย่างน้อยหนึ่งรายการหรือมากกว่า
 • กฎการปิดตามมาร์จิ้นจะไม่กำหนดรายการที่ต้องปิดหรือลำดับที่ต้องปิด

ในฐานะ Professional Client คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ FCA UK:

 • FOS - หากคุณเป็น elective Professional Client โดยผ่าน 'เกณฑ์คุณสมบัติ' ไม่ครบถ้วนคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการของ Financial Ombudsman Service (FOS) ได้
 • ไม่มีข้อจำกัดในการใช้เลเวอเรจ - คุณอาจต้องเผชิญกับการเพิ่มของเลเวอเรจที่สูงขึ้นซึ่งสามารถขยายความสูญเสียของคุณได้

คุณต้องอ่าน และตรวจสอบรายการจากเอกสาร การปกป้องความสูญเสีย และยอมรับก่อนที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะ https://secure.tickmill.co.uk


ลูกค้ารายย่อยของเราจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดภายใต้กฎ FCA UK หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำ คุณจะยังคงได้รับการจัดประเภทเป็นลูกค้ารายย่อย โปรดทราบว่าคุณไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น Professional Client


ในขั้นนี้ Tickmill UK Ltd ไม่ได้ขอหลักฐานเฉพาะใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าได้ส่งข้อมูลมาให้เราแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่น่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ Professional Client แล้ว Tickmill ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยหลักฐานเหล่านี้ที่อาจจะต้องถูกขอมาเพื่อพิจารณาต่อไป:

 • หลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงให้เห็นว่ามีธุรกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 40 รายการ ในช่วงปีที่ผ่านมาเอกสารใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้ทำงานในอุตสาหกรรมในภาคการเงินที่เกี่ยวข้องมานานกว่าหนึ่งปี ในฐานะที่เป็นมืออาชีพซึ่งต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ใบหุ้น บัญชีโบรกเกอร์ ฯลฯ ที่เป็นหลักฐานว่ามีเงินลงทุน 500,000 ยูโรหรือมากกว่า

Professional Client ต้องมีประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการลงทุนของตนเองและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
โปรดดูเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านบนภายใต้หัวข้อ "Professional Client แบบได้รับเลือก (elective)"


Professional Client อาจเป็น 'แบบอัตโนมัติ (Per Se)' หรือ 'แบบได้รับเลือก (elective)' ดังนี้

 • Professional Client แบบอัตโนมัติ (Per Se):
  • ลูกค้าต้องได้รับอนุญาตหรือควบคุมการดำเนินงานในตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียง สถาบันสินเชื่อ บริษัทเพื่อการลงทุน และ บริษัทประกันภัย
 • กิจการขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสองข้อต่อไปนี้ คือ
  • ยอดรวมงบดุล 20,000,000 ยูโรขึ้นไป
  • มูลค่าการซื้อขายสุทธิ 40,000,000 ยูโรขึ้นไป
  • กองทุนส่วนตัวตั้งแต่ 2,000,000 ยูโรขึ้นไป
 • รัฐบาลระดับชาติหรือระดับภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่บริหารจัดการหนี้สาธารณะ, ธนาคารกลาง, สถาบันระหว่างประเทศ, หรือองค์กรข้ามชาติ
 • นักลงทุนสถาบันที่มีกิจกรรมหลักในการลงทุนในตราสารทางการเงิน
 • กิจการขนาดใหญ่ รวมทั้งห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือสมาคมที่ไม่เป็นหน่วยงาน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • Professional Client แบบได้รับเลือก (elective): ลูกค้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ FCA UK กำหนด
  • ลูกค้าต้องผ่าน “การทดสอบเชิงคุณภาพ” ซึ่งเราจะต้องประเมินความรู้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงถึงลักษณะของธุรกรรมหรือบริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการมีความสามารถในการตัดสินใจในลงทุนของตนเองได้
 • ลูกค้าต้องทำ "การทดสอบเชิงปริมาณ" และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้:
  • §ลูกค้าทำธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีความถี่เฉลี่ย 10 ครั้งต่อเดือนในตลาดที่เกี่ยวข้องในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา
  • §ลูกค้ามีพอร์ตการลงทุนและการลงทุนเงินสดมากกว่า 500,000 ยูโร
  • ลูกค้าถูกว่าจ้างหรือเคยทำงานในภาคการเงินเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีในตำแหน่งวิชาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมหรือบริการที่คาดการณ์ไว้

มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งที่สหราชอาณาจักรจะใช้หลังจาก Brexit แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2017 สหราชอาณาจักรได้แจ้งให้คณะมนตรียุโรปทราบถึงความประสงค์จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปตามข้อ 50 ของสนธิสัญญาเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

ในกรณีที่มีการขยายเวลาของการถอนตัว การถอนตัวจะเกิดขึ้นในวันที่มีผลใช้บังคับของข้อตกลงการถอน หรือ ในกรณที่ไม่มีการขยายเวลา คือสองปีหลังจากการแจ้งขอถอนตัว คือวันที่ 30 มีนาคม 2019 จนกว่าจะถึงวันนั้น สหราชอาณาจักรจะยัังเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั้น ผู้ให้บริการ CFD ของสหราชอาณาจักร จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการแทรกแซงผลิตภัณฑ์ของ ESMA


การจำกัดเลเวอเรจบน CFDs หมายถึง การกำหนดค่าเลเวอเรจสูงสุดที่ผู้ให้บริการสามารถเสนอให้คุณเมื่อเปิดรายการซื้อขาย CFD
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ ESMA Product Intervention, Tickmill จำเป็นต้องลดเลเวอเรจของผลิตภัณฑ์หลายอย่างสำหรับลูกค้ารายย่อย จาก 1:500 เป็น 1:30 ดังนั้น จากที่ฝากเงินเพียงแค่ 300 EUR เมื่อต้องการเปิดรายการซื้อขาย 150,000 EUR จะกลายเป็นว่า จะต้องมีการฝากเงินถึง 5,000 EUR สำหรับลูกค้ารายย่อย เมื่อต้องการเปิดรายการซื้อขายที่ 150,000 EUR

ด้วยการจำกัดการใช้เลเวอเรจให้ต่ำลง นักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้


ลูกค้าที่ประสงค์จะได้รับการจัดประเภทเป็น Professional Client ต้องกรอกใบสมัครที่่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่สมาชิกให้ครบถ้วน ลูกค้าจะต้องอ่านข้อมูลในพื้นที่สมาชิกในส่วนที่่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความสูญเสียระหว่าง Elective Professionals เปรียบเทียบกับ Retail Clients ก่อน จึงจะถือว่ากรอกใบสมัครเสร็จสมบูรณ์ตามระเบียบของ FCA (Financial Conduct Authority) ลูกค้าจะถูกจัดประเภทใหม่เป็น Elective Professionals ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่ำ 2/3:

 • ขนาดพอร์ตการลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 500,000.00 ยูโ
 • รมีประสบการณ์ในการเทรด
 • มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์แบบมีเลเวอเรจมาเป็นเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่า

มาตรการของ Product Intervention Measures จะถูกบังคับใช้กับลูกค้าทุกคนที่เทรดกับ Tickmill UK Ltd ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA UK ไม่ว่าจะมีที่อยู่ที่ใด


ESMA ได้มีข้อสรุปร่วมกันในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ CFDs โดยมาตรการดังกล่าวจะจำกัดการทำการตลาด, การจำหน่าย หรือการขาย CFD ให้กับนักลงทุนรายย่อย โดยการให้ความคุ้มครองต่อไปนี้: *บังคับใช้กับลูกค้าภายใต้ Tickmill UK Ltd และ Tickmill Europe Ltd เท่านั้น

 • การจำกัดเลเวอเรจในการเปิดรายการซื้อขายระหว่าง 30: 1 และ 2: 1 ซึ่งแปรผันตามความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง:
  • 1:30 สำหรับคู่สกุลเงินหลัก
  • 1:20 สำหรับคู่สกุลเงินอื่นๆที่ไม่ใช่คู่หลัก ทองคำ และดัชนีหุ้นหลัก
  • 1:10 สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆนอกจากทองคำ และดัชนีหุ้นที่ไม่ใช่ดัชนีหลัก
  • 1:5 สำหรับหุ้น และสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
  • 1:2 สำหรับ cryptocurrencies
 • กฎการปิดตามมาร์จิ้นตามแต่ละบัญชี
 • การป้องกันการติดลบของบัญชีตามแต่ละบัญชี
 • ข้อห้ามในการหาผลประโยชน์ และการกระตุ้นให้มีการซื้อขาย
 • คำเตือนความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน

ESMA เป็นองค์กรอิสระของสหภาพยุโรปซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงินของสหภาพยุโรปโดยการเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุนและการส่งเสริมตลาดการเงินที่มั่นคงและเป็นระเบียบ