Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Klienci Profesjonalni

Handluj z elastyczną dźwignią i maksymalizuj swój potencjał.

Kim są
Klienci Profesjonalni?
Klient profesjonalny to osoba uważana za posiadającą znaczące doświadczenie i pełne zrozumienie ryzyka związanego z handlem. Dzięki temu zwiększonemu doświadczeniu profesjonalni klienci mają dostęp do korzystniejszych warunków handlowych, w tym wyższych dźwigni i niższego depozytu wymaganego do otwarcia transakcji.

Ponieważ są oni uważani za wystarczająco doświadczonych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zrzekają się dodatkowej ochrony, która przysługuje klientom detalicznym.

Kim Są Klienci Profesjonalni?
Dlaczego warto zostać
Klientem Profesjonalnym w Tickmill?
Segregacja Środków

Segregacja środków

Środki klientów są przechowywane na w pełni segregowanych kontach bankowych w największych bankach.
Elastyczna Dźwignia

Elastyczna dźwignia

Oferujemy elastyczną dźwignię aż do 1:500 na instrumentach FX i CFD.
Prawa Do Kategoryzacji Klientów

Prawa do kategoryzacji klientów

Kwalifikujący się Klienci są chronieni do kwoty 85.000 £ przez Financial Services Compensation Scheme.
Usługi Rzecznika Finansowego

Usługi rzecznika finansowego

Klienci profesjonalni, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne, mają dostęp do Financial Ombudsman Service.
Ochrona Przed Ujemnym Saldem*

Ochrona przed ujemnym saldem*

Upewnij się, że nigdy nie stracisz więcej niż całkowita zainwestowana kwota.
Niski Wymagany Depozyt

Niski wymagany depozyt

Wyższa dźwignia oznacza niższy wymagany depozyt w przypadku Klientów Profesjonalnych
* Należy pamiętać, że Tickmill oferuje ochronę przed ujemnym saldem klientom profesjonalnym, co nie jest standardem w branży. Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania tego przywileju.
Jak mogę zostać
Klientem Profesjonalnym?
Aby zakwalifikować się jako Klient Profesjonalny, musisz spełnić co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:
 • 1 |
  Przeprowadziłeś transakcje o znacznej wielkości na rynku właściwym ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
 • 2 |
  Wielkość Twojego portfolio inwestycyjnego, określona jako depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
 • 3 |
  Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok, na stanowisku, które wymaga znajomości oferowanych przez Tickmill usług.
Klienci zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej, aby upewnić się, że powyższe wymagania zostały spełnione w ramach procesu ponownej klasyfikacji klienta. Pamiętaj, że będziesz odpowiedzialny za informowanie Tickmill o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na twoją obecną kategoryzację.

Prosimy zapoznać się ze stroną FAQ aby dowiedzieć się więcej na temat statusu Klienta Profesjonalnego.
Aplikuj o Status
Klienta Profesjonalnego w Tickmill
 • 1 |
  Zaloguj się do Strefy Klienta.
 • 2 |
  Najedź myszką na profil użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie kliknij na Klasyfikacja klienta.
 • 3 |
  Wypełnij formularz.
Aplikuj o status Klienta Profesjonalnego
*Odnosi się do klientów CFD
Aplikuj O Status Klienta Profesjonalnego W Tickmill