Tablica AccountMonitor daje Ci pełny przegląd zleceń na koncie.

Wybierz ją z lewego menu nawigacyjnego.

Tutaj możesz zobaczyć swoje zlecenia i ich status od "Odrzucone" lub "Anulowane" do "W toku" lub "Wypełnione".

Następnie można uzyskać dostęp do podziału zleceń za pomocą zakładek.

Wybierz "Zlecenia wypełnione", aby zobaczyć zlecenia, które zostały wypełnione z rzeczywistymi cenami rynkowymi.

"W toku" pokazuje zlecenia, które zostały złożone, ale nie zostały jeszcze wypełnione przez rynek.

Zlecenia, które zostały anulowane, są widoczne na następnej zakładce.

Na górze tablicy AccountMonitor znajdziesz pełny przegląd swoich pozycji i te, które zostały wypełnione.

Następnie przyjrzyjmy się tablicy domyślnej Tickmill.

Twoje zlecenia są również widoczne na wykresie, jak pokazano tutaj.

Wykres pokazuje również, kiedy umieściłeś transakcję, co pokazuje strzałka w górę.

Jeśli potrzebujesz pełnego przeglądu, możesz również kliknąć w "Zlecenia": Wszystkie" na dole po prawej stronie tablicy.

Wtedy pojawią się wszystkie twoje zlecenia.

Możesz również zobaczyć swoje zlecenie na drabinie cenowej - oznaczone czerwoną kropką.