Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

T

Two-Way Price - Cena dwukierunkowa

Kiedy zarówno kurs kupna jak i sprzedaży jest kwotowany dla transakcji walutowej.

Turnover - Obrót

Łączna wartość pieniężna wszystkich zrealizowanych transakcji w danym okresie czasu; wolumen.

Transaction Date - Data transakcji

Data zawarcia transakcji.

Transaction Cost - Koszt transakcyjny

Koszt zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego.

Trade Balance - Bilans handlowy

Mierzy różnicę w wartości między towarami i usługami importowanymi i eksportowanymi. Kraje z nadwyżkami handlowymi (eksport większymi niż import), takie jak Japonia, mają tendencję do aprecjacji swoich walut, podczas gdy kraje z deficytem handlowym (import większym niż eksport), takie jak USA, mają tendencję do osłabiania swoich walut.

Tomorrow Next (Tom/Next) - Od jutra do pojutrza (Tom/Next)

Jednoczesne kupno i sprzedaż waluty na dostawą następnego dnia.

Tick

Najmniejsza jednostka zmiany ceny, w górę lub w dół.

Technical Analysis - Analiza techniczna

Przewidywanie cen poprzez analizę danych rynkowych, tj. historycznych trendów i średnich cen, wolumenów, stóp procentowych itp.