Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

O

Order - Zlecenie

Dyspozycja wykonania transakcji po określonym kursie.

Overnight Position - Pozycja utrzymana przez noc

Pozycja, która pozostaje otwarty do następnego dnia roboczego.

Over the Counter (OTC)

Służy do opisywania wszelkich transakcji, które nie są przeprowadzane na giełdzie.

Open position - Otwarta pozycja

Aktywna transakcja z odpowiadającym niezrealizowanym zyskiem lub stratą, która nie została zrównoważona przez równą i przeciwstawną transakcję.

Open order - Otwarte zlecenie

Zlecenie, które zostanie zrealizowane, gdy rynek osiągnie wyznaczoną cenę. Zwykle kojarzone ze zleceniami Good 'til Cancelled.

One Cancels the Other Order (OCO) - Zlecenie One Cancels the Other (OCO)

Oznaczenie dla dwóch zleceń, przy czym gdy jedno z tych dwóch zleceń jest realizowane, a drugie automatycznie anulowane.

Offsetting transaction - Transakcja kompensująca

Transakcja, z którą służy do anulowania lub skompensowania części lub całości ryzyka rynkowego związanego z otwartą pozycją.

Offer (ask) - Oferta (ask)

Kurs, po którym dealer jest gotów sprzedać walutę. Patrz cena Ask (oferta)