Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

M

Maturity - Termin zapadalności

Data rozliczenia lub wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Mark-to-Market

Proces ponownej oceny wszystkich otwartych pozycji z aktualnymi cenami rynkowymi. Te nowe wartości określają wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Market Risk - Ryzyko rynkowe

Ekspozycja na zmiany cen rynkowych.

Market Maker

Dealer, który regularnie podaje zarówno ceny kupna i sprzedaży i jest gotowy do stworzenia dwustronnego rynku dla każdego instrumentu finansowego.

Margin Call

Żądanie od brokera lub dealera o dodatkowe środki lub inne zabezpieczenie w celu zagwarantowania wyników na pozycji, która poruszyła się przeciwko klientowi.

Manufacturing Production - Produkcja przemysłowa

Mierzy całkowitą produkcję w aspekcie produkcyjnym danych liczbowych dotyczących produkcji przemysłowej. Dane te mierzą jedynie 13 podsektorów, które odnoszą się bezpośrednio do przemysłu. Produkcja przemysłowa stanowi około 80% całkowitej produkcji przemysłowej.

Margin

Wymagany kapitał własny, który inwestor musi zdeponować, aby zabezpieczyć pozycję.