Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

D

Discount Rate - Stopa dyskontowa

Stopa procentowa, według której kwalifikująca się instytucja depozytowa jest zobowiązana do pożyczania środków krótkoterminowych bezpośrednio od Banku Rezerwy Federalnej.

Devaluation - Dewaluacja

Celowa korekta w dół ceny waluty, zwykle w drodze oficjalnego ogłoszenia.

Derivative - Instrument pochodny

Kontrakt, który zmienia wartość w odniesieniu do zmian cen powiązanych lub bazowych papierów wartościowych, przyszłych lub innych instrumentów fizycznych. Opcja jest najczęstszym instrumentem pochodnym.

Depreciation - Deprecjacja

Spadek wartości waluty spowodowany siłami rynkowymi.

Delivery - Dostawa

Handel walutowy, w którym obie strony dokonują i przyjmują rzeczywistą dostawę sprzedawanych walut.

Deficit - Deficyt

Ujemne saldo handlowe lub płatnicze.

Dealer

Osoba fizyczna lub firma, która działa jako zleceniodawca lub kontrahent transakcji. Zleceniodawca staje po jednej stronie pozycji, mając nadzieję na osiągnięcie spreadu (zysku) poprzez zamknięcie pozycji w kolejnej transakcji z drugą stroną. Pośrednik jest natomiast osobą fizyczną lub firmą, która działa jako pośrednik, łącząc kupujących i sprzedających za opłatę lub prowizję.

Day Trader

Spekulanci, którzy zajmują pozycje, które są następnie likwidowane przed zamknięciem tego samego dnia handlowego.