Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

A

Account balance - Saldo rachunku

Saldo rachunku to zaksięgowany stan konta, nie uwzględniający zysku/straty wynikających z otwartych transakcji.

Account Equity - Saldo rejestru operacyjnego

Saldo rejestru operacyjnego (inaczej equity konta) to saldo konta uwzględniające zysk/stratę wynikającą z otwartych zleceń.

At or Better

Termin ten określa przekazanie zlecenia do dealera, kupna lub sprzedaży instrumentu po wskazanym lub korzystniejszym kursie.

At Best

Termin ten określa przekazanie zlecenia do dealera, kupna lub sprzedaży instrumentu po najlepszym możliwym kursie.

Ask (Offer) Price - Cena Ask

Cena po jakiej inwestor kupuje walutę bazową na rynku forex. W użyciu występuje również wyrażenie „cena oferowana”. Jest to wartość za którą sprzedający jest gotów sprzedać swoją walutę. Przykład: USD/CHF 1.4527/32, cena ask wynosi 1.4532, oznacza to, iż za jednego dolara amerykańskiego (USD) trzeba zapłacić 1.4532 CHF (Frank szwajcarski).

Arbitrage - Arbitraż

Proces jednoczesnego zakupu i sprzedaży tych samych lub podobnych instrumentów na różnych rynkach, w celu skorzystania z małych różnic cenowych między rynkami.

Appreciation - Aprecjacja

Wzrost wartości waluty względem innych walut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.