Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Bezpieczeństwo środków

Dostarczamy bezpieczne środowisko handlowe poprzez zapewnienie ochrony środków klienta.

Segregowane konta bankowe
w najlepszych bankach.
Tickmill współpracuje ze starannie dobranymi instytucjami bankowymi, aby nasi klienci cieszyli się silnym poczuciem bezpieczeństwa. Ponadto środki klientów są przechowywane na rachunkach bankowych odrębnych od tych używanych przez firmę. Wszystkie środki klientów zdeponowane w Tickmill UK Ltd podlegają surowym zasadom i procedurom określonym przez FCA UK.
icon
Nadzór
regulatora
icon
Wysoka
transparentność
icon
Adekwatność
kapitałowa
icon
Zaawansowane
Zarządzanie ryzykiem

Financial Services
Compensation Scheme

Tickmill UK Ltd jest członkiem funduszu Financial Services Compensation Scheme (FSCS), którego celem jest zapewnienie uprawnionym klientom rekompensat w przypadku, gdy jeden z członków funduszu nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań.W takich przypadkach, rekompensata może wynieść do 85.000 funtów na jednego klienta, niezależnie od tego, ile rachunków transakcyjnych i w jakiej walucie bazowej posiada klient lub gdzie była świadczona usługa inwestycyjna.

Fundusz jest zobowiązany do zrekompensowania kwoty z każdego wniosku, który został uznany za słuszny w ciągu sześciu miesięcy od wysłania go do FCA. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu i obowiązujących zasad kwalifikowalności, kliknij tutaj.
side
Zabezpieczenie przed
ujemnym stanem konta
Jako klient Tickmill UK Ltd korzystasz z naszej polityki Ochrony Konta Przed Ujemnym Saldem. W związku z tym, jeśli stan Twojego rachunku spadnie na minus, firma wyrówna stratę i wyzeruje jego stan. Jest to dodatkowa warstwa ochrona dla naszych inwestorów, aby mieli pewność, że nie stracą więcej niż wpłacili.
* Ochrona przed ujemnym saldem dla klientów profesjonalnych jest zapewniana indywidualnie dla każdego przypadku. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania tego przywileju.
Zaawansowane
bezpieczeństwo danych
Podstawą naszej oferty jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony danych. Używamy najlepszych algorytmów szyfrowania do szyfrowania danych, utrzymując jednocześnie sprawdzone systemy do automatycznego tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych.
side

ZACZNIJ HANDLOWAĆ w Tickmill

Jest to łatwe i szybkie!

Imię oraz nazwisko
 
Kraj
 
Rodzaj Klienta
 
Adres e-mail
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dokończ rejestrację, zaloguj się do Strefy Klienta i prześlij wymagane dokumenty

Otwórz konto
Typ konta
Waluta
 
Dźwignia
 
OTWÓRZ KONTO

OTWÓRZ KONTO

Po zatwierdzeniu dokumentów otwórz rzeczywisty rachunek handlowy.

Depozyt 1
Wybierz kwotę
Depozyt 2
Wybierz metodę wpłaty
 
ZDEPONUJ ŚRODKI

ZDEPONUJ ŚRODKI

Wybierz metodę płatności, zdeponuj środki na konto i zacznij handlować.