Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najbardziej popularne pytania dotyczące handlu z Tickmill.

Warunki handlowe

Jeśli masz pozycję, której posiadanie chciałbyś kontynuować bez zamykania jej, możesz przenieść kontrakt na następny miesiąc wygaśnięcia. Odbywa się to poprzez otwarcie funkcji spreadu na platformie handlowej i złożenie zlecenia sprzedaży wygaśnięcia. Następnie kupujesz kolejny dostępny wybrany przez siebie okres wygaśnięcia (zazwyczaj następny miesiąc wygaśnięcia). Po zrealizowaniu zamykasz swoją pozycję i otrzymujesz kontrakt z nowym miesiącem wygaśnięcia.


Rozmiar lota przedstawia standaryzowaną ilość instrumentu finansowego określaną przez giełdę. W przypadku handlu kontraktami futures wielkość lota odnosi się do całkowitej liczby kontraktów zawartych w jednym kontrakcie. Kontrakty futures notowane na giełdzie są standaryzowane, mogą więc zawierać 100 akcji lub 1000 baryłek ropy w jednym kontrakcie futures. Informacje te znajdziesz na stronie Specyfikacja kontraktu.


Poziom 1 zapewnia dostęp do aktualnych cen ze „szczytu arkusza zleceń” (Best Bid i Best Ask). Poziom 2 lub „dane dotyczące głębokości rynkowej” zapewniają dostęp do tych samych cen w czasie rzeczywistym, co na poziomie 1, a do tego także do danych o głębokości rynku w czasie rzeczywistym. Żadne dane nie będą dostępne, dopóki nie dokonasz wyboru danych rynkowych podczas wyboru platformy CQG.


Istnieją 2 główne sposoby zamknięcia pozycji Futures:

  1. Zrównoważenie pozycji to najprostszy i najczęściej stosowany sposób. Jeśli kupiłeś jeden lot, wystarczy, że sprzedasz jeden lot. W ten sposób Twoja pozycja zostanie wyzerowana.
  2. Zroluj pozycję na następny miesiąc kontraktu, jeśli nie chcesz utracić ekspozycji w momencie wygaśnięcia bieżącego kontraktu.

W czasach dużej zmienności na rynku będzie wymagany wyższy depozyt zabezpieczający, podczas gdy mniejsza zmienność będzie prowadzić do ustalenia niższych wymagań. Do kluczowych czynników wpływających na kontrakty futures należą zmiany podaży/popytu (podstawy), zmiany w polityce fiskalnej (wydatki/podatki), główne wydarzenia geopolityczne i klęski żywiołowe.


Wszystkie giełdy oraz izby rozliczeniowe publikują kalendarze wygasania kontraktów futures, które podają dokładne daty wygaśnięcia każdego z ich produktów typu futures. Zwykle odbywa się to w trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia każdego kontraktu.


Giełda futures to centralna giełda finansowa, na której można handlować standaryzowanymi kontraktami futures. Inwestorzy mogą kupować określone ilości towaru lub instrumentu finansowego po określonej cenie, z dostawą ustaloną na określony termin w przyszłości.


Izba rozliczeniowa to instytucja finansowa utworzona w celu ułatwienia wymiany płatności, papierów wartościowych lub transakcji na instrumenty pochodne. Izba rozliczeniowa stoi pomiędzy dwiema firmami rozliczeniowymi. Jej celem jest ograniczenie ryzyka niewywiązania się przez firmę członkowską ze swoich zobowiązań.


Liczba otwartych pozycji to całkowita liczba kontraktów futures posiadanych przez uczestników rynku na koniec dnia handlowego. Wartość ta jest używana jako wskaźnik określający sentyment rynkowy i siłę trendów cenowych.


Wolumen to liczba kontraktów, które zostały kupione lub sprzedane w danym przedziale czasu. Kiedy kontrakt futures staje się przedmiotem obrotu, bez względu na to, czy jest kupowany, czy sprzedawany, liczy się to do wolumenu tego kontraktu. Na przykład, jeśli osoba sprzedaje kontrakt futures na S&P500, liczy się to jako 1 lot.


Upraszczając, depozyt początkowy to kwota, której giełda wymaga od swoich członków, zanim kontrakt zostanie otwarty. Można go potraktować jako bezzwrotną kaucję zabezpieczającą.

Depozyt utrzymujący to wymagana przez giełdę kwota niezbędna do utrzymania otwartej pozycji. W przypadku, gdy saldo spadnie poniżej wymaganej wartości tego depozytu, będziesz musiał wpłacić dodatkowe środki, aby zabezpieczyć swoją pozycję, albo zostanie ona zamknięta z powodu braku środków. Ma to na celu ochronę klienta i brokera, a docelowo giełdy, która gwarantuje rozliczenie każdej transakcji.


Tickmill ma standardowe stawki prowizji dla klientów handlujących kontraktami Futures, które możesz sprawdzić, klikając tutaj. Rozumiemy jednak, że standardowa stawka prowizji nie jest odpowiednia dla wszystkich inwestorów, możesz więc skontaktować się z nami w celu przedyskutowania dopasowanego do Ciebie rozwiązania, pisząc na adres [email protected].