Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najbardziej popularne pytania dotyczące handlu z Tickmill.

Produkt

Gdy tylko Twoje konto zostanie zatwierdzone i wpłacisz na nie środki, będziesz mógł zapoznać się z platformami handlowymi i związanymi z nimi kosztami. Gdy wybierzesz już swoją platformę, wyślemy Ci wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia handlu. Jeśli chcesz przejrzeć opcje wyboru platformy CQG, kliknij tutaj. Należy mieć na uwadze, że klienci Tickmill nie są obciążani kosztem realizacji w kwocie 0,25 $.


Kontrakty futures to kontrakty finansowe zobowiązujące kupującego do zakupu aktywu lub sprzedającego do jego sprzedaży. Obowiązek ten ma z góry określoną datę i cenę w przyszłości.


ETD oznacza „Exchange-Traded Derivative”, czyli giełdowy instrument pochodny.

Kontraktami ETD obraca się na regulowanych i uznanych giełdach inwestycyjnych, takich jak CME, EUREX itp. Produkty notowane na uznanych giełdach inwestycyjnych są standaryzowane, a zatem będą miały określoną jakość i wielkość. Na przykład lot WTI (West Texas Intermediate) zawsze będzie wynosić 1000 baryłek.

Kontrakty ETD również wymagają wpłacenia początkowego depozytu zabezpieczającego oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego, którego wysokość może zmieniać się codziennie w zależności od panujących na rynku warunków.


Kontaktami futures obraca się głównie na uznanych giełdach inwestycyjnych, podczas gdy handel kontraktami CFD odbywa się w obrocie pozagiełdowym (OTC). Główne różnice dotyczą płynności i finansowania obu instrumentów.

Kontrakty CFD mają zwykle niższe bariery wejścia niż transakcje futures. Oba są instrumentami pochodnymi i oferują te same korzyści wynikające z dźwigni finansowej, które są właściwe dla instrumentów pochodnych w ogóle.

Nazwa „instrumenty pochodne” wiąże się z tym, że wartość takiego instrumenty pochodzi od wartości aktywu bazowego. Kontrakty futures mają zwykle kwartalny termin wygaśnięcia, więc pozycje muszą zostać zamknięte lub zrolowane do następnego miesiąca wygaśnięcia.


Gdy handlujesz kontraktami futures z Tickmill, masz dostęp do 5 światowych giełd, zapewniających dostęp do produktów z wielu klas aktywów, w tym produktów rolnych, surowców energetycznych, walut, indeksów, metali i stóp procentowych. Dzięki wyjątkowej płynności możesz uzyskać dostęp do szczegółów informacji o każdym instrumencie, klikając tutaj.