Lembaga Kawalan Kewangan (FCA)

Tickmill UK Ltd diberi kuasa dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perilaku Kewangan UK (nombor rujukan 717270). FCA adalah badan awam bebas yang diberikan kuasa statutori oleh Akta Perkhidmatan Kewangan dan Pasaran 2000, yang mengawal selia kelakuan kedua-dua firma perkhidmatan kewangan runcit dan borong di UK. Misi pengawal selia adalah untuk menjadikan pasaran kewangan berfungsi dengan baik untuk melindungi pengguna, meningkatkan integriti pasaran dan meningkatkan persaingan.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus (CySEC)

Tickmill Europe Ltd diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus sebagai syarikat terhad CIF (nombor lesen 278/15). CySEC adalah pengawalseliaan kewangan Republik Cyprus, yang ditubuhkan mengikut seksyen 5 Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (Penubuhan dan Tanggungjawab) Undang-undang 2001. Tujuan CySEC adalah untuk melindungi perlindungan pelabur dan memudahkan perkembangan bunyi pasaran sekuriti melalui menjalankan pengawasan yang cekap.

Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Seychelles (FSA)

Tickmill Ltd dikawal selia sebagai Peniaga Sekuriti oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Seychelles (nombor lesen SD 008). FSA ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan 2013. Tanggungjawab utama pengawal selia termasuk pelesenan, pengawasan dan pembangunan perkhidmatan kewangan bukan bank di Seychelles melalui rejim pengawalseliaan yang kukuh.

Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO)

Peraturan GDPR mempengaruhi setiap syarikat di seluruh dunia yang menjalankan perniagaan di EU atau mempunyai pelanggan di EU. Peraturan GDPR atau Perlindungan Data Am melindungi semua mata pelajaran data Kesatuan Eropah tanpa mengira di mana mereka atau data mereka berada. Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO) – Nombor Rujukan ZA179751 Pegawai Pesuruhjaya Maklumat

Pendaftaran

  • BaFin – Lembaga Pengawasan Kewangan Persekutuan
  • CONSOB – Suruhanjaya Nazionale per le Società e la Borsa
  • ACPR- Autorité de Contrôle Prudential
  • CNMV- Komisi Nacional del Mercado de Valores

 

Arahan dan Keahlian

MiFID II

Perintah Pasaran Kesatuan Eropah dalam Instrumen Kewangan (MiFID II) 2014/65 / EU menyediakan rejim pengawalseliaan yang harmoni untuk penyediaan perkhidmatan pelaburan di dalam Kawasan Ekonomi Eropah. Objektif utama arahan ini adalah untuk memaksimumkan kecekapan, meningkatkan ketelusan kewangan, menggalakkan persaingan dan menawarkan perlindungan pengguna yang lebih besar. MiFID II membenarkan firma pelaburan untuk menyediakan pelaburan dan perkhidmatan sampingan dalam wilayah negara anggota lain dan / atau negara ketiga, dengan syarat bahawa perkhidmatan tersebut dilindungi oleh kebenaran firma pelaburan.

Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan (FSCS)

Tickmill UK Ltd adalah ahli Skim Pampasan Perkhidmatan Kewangan. FSCS adalah dana pampasan bebas bagi usaha terakhir untuk pelanggan firma perkhidmatan kewangan UK yang sah, yang ditubuhkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Pasaran 2000. Objektif FSCS adalah untuk membayar pampasan jika firma tidak dapat atau mungkin tidak dapat membayar tuntutan terhadapnya sekiranya firma itu telah berhenti berdagang atau telah diisytiharkan sebagai lalai.

Dana Pampasan Pelabur (ICF)

Tickmill Europe Ltd adalah ahli Dana Pampasan Pelabur. ICF telah ditubuhkan menurut Perkara 59 (1) dan (2) Undang-undang 144 (I) / 2007 sebagai dana pampasan pelabur untuk pelanggan CIF dan fungsinya dikawal oleh arahan 144-2007-15 CySEC. Objektif dana adalah untuk mengamankan tuntutan klien tertutup terhadap ahli ICF melalui pembayaran pampasan bagi sebarang tuntutan yang timbul daripada kegagalan ahli dana untuk memenuhi kewajipannya.